Okuj me, Care

Okuj me care,

Sluga mi nisi,

Glavu mi sjeci,

Tvoja će da visi,

Jer moja je volja smjelija,

I moja je ljubav od ljubavi tvoje uzvišenija,

Jer moja ljubav i nebesima vlada,

Dok tvoja duša pred ljubomorom pada.

I najniži prosjak kruni se tvojoj ruga,

Jer tvoja okrunjena glava meni nije niti sluga.

Moje kraljevsko žezlo na izlasku sunca čeka,

Misli Carica o moći njegovoj, pa neka;

O snazi njegovoj kraljevi zemlje svjedoče,

Vile sagu njegovu prenose,

Jer ovo je saga vatre i leda,

I tvoja će kruna pred mojom veličinom da se preda,

Jer kad padnu mraka sjene,

Preda mnom će se naklone svi kraljevi zemlje.

Na kraju ćemo se sresti dušo moja,

Jer ja sam prava volja tvoja,

Ja te ljubim od samih početaka,

Makar me opalila u srce puna šaka metaka,

Rđavi zlotvor dok drži me na meti,

Ljubomora zlobna duši njegovoj prijeti,

Na plavom nebu zora sviće,

Ljubav naša vječna bit će,

Ti me u svom srcu nosiš,

I od Boga za mene milost prosiš,

Dok rđava đavla teškom mukom podnosiš,

Ali strpljenje treba ja to znam,

I mukama će doći kraj,

Zora sviće rajska svjetlost bit će,

Jer moja ljubav i nebesa pokreće,

Dok jarca rđavog ljubomora kleveće,

Otvorit će se rajska vrata,

Žalostan bit će tko ne shvaća,

Kruni Cara i najniži se prosjak ruga,

Jer Car meni nije niti sluga,

Ali ja ipak molim Boga za Cara,

Da bude primljen u Nebesa kod Milosrdnog Gospodara,

Jer ja široke milosti dajem,

I na svome putu se ne predajem.

93-156-93
Tau Abadon ― Bič Božji